Yhteystiedot

Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry

 

Koivunoksa 7
04200 Kerava

y-tunnus 2642072-4

Toiminnanjohtaja

Sampsa Lindberg

puh. 050 342 7018

sampsa.lindberg@liitu.fi

 

Tietosuojaseloste

Päivitetty 25.5.2018

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietolainsäädännön edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä. Tämä seloste koskee kaikkia Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n jäsenrekisterin käyttäjiä sekä rekisteriin tallennettuja henkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                           Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry
Verkkosivut:                                www.liitu.fi
Osoite:                                        Koivunoksa 7, 04200 Kerava
Puh.                                            050 342 7018
Sähköposti:                                 sampsa.lindberg@liitu.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:                                             Sampsa Lindberg

Osoite:                                          Koivunoksa 7, 04200 Kerava
Puh.                                              050 342 7018
Sähköposti:                                  sampsa.lindberg@liitu.fi

 

3. Rekisterin nimi

Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n jäsenrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n ja asiakkaan välinen jäsensuhde. Kerättäviä henkilötietoja käytetään palvelumme käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n markkinoinnin toteuttamiseen kuten esimerkiksi yhteydenottoihin puhelimitse ja sähköpostilla.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (jäsenen toiminnan esittely yms.)

 

6. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.
Rekisterin käyttäjillä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen.

 

9. Tarkaskusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista.
Tietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:lle.

Sähköposti: sampsa.lindberg@liitu.fi

Osoite:Koivunoksa 7, 04200 Kerava
 

Ota yhteyttä